Z doświadczenia mojego życia wiem jedno.

Bóg odpowiada. Każdorazowo. Słowa z Ewangelii Św. Jana są żywe: „Proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. O wszystko, o co błagałem Boga na modlitwie otrzymałem. Dzisiaj wiem, że Bóg kocha nas permanentną miłością. On jest emanacja dobroci. Sama miłością. Paweł