Za mną Dzień Wspólnoty

Błogosławiony czas, aby się zatrzymać, aby wysłuchać czego oczekuje od nas Bóg szczególne w okresie który teraz przeżywamy, w Wielkim Poście. Podczas katechezy usłyszałam: modlitwa, jałmużna, post. I otrzymałam wyjaśnienie, co to znaczy? MODLITWA jest „wejściem do własnej izdebki” (por. Mt 6,6) na spotkanie z Bogiem. Nie powinna być ona …