Spotkanie z Marcinem Zielińskim

16 listopada 2018 na spotkanie przybył pan Marcin Zielińskim – świecki charyzmatyk i ewangelizator. „Cokolwiek czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Pan Jezus chce 100 procent naszego życia. Chce byś poszedł na całość. A wzorem takiego pójścia na całość jest Maryja. Naśladujmy Matkę Bożą. Bo właśnie ona jest wzorem człowieka uwielbienia. Nie dzielmy naszego życia na sacarum i profanum. Nie dawajmy Panu Bogu tylko pewnych obszarów, do których go wpuszczamy, a w innych nie pozwalamy mu działać. Bo wtedy pojawia się coś, przed czym przestrzegał Pan Jezus czyli letniość.” To tylko niektóre słowa, które usłyszeliśmy podczas katechezy na spotkaniu. Potem uwielbienie Boga i przejazd na Eucharystię, uwielbienie i modlitwę o uzdrowienie.