Historia naszej wspólnoty

OD ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM KU WSPÓLNOCIE EWANGELIZACYJNEJ

 

Nasz Pan Jezus Chrystus dał nam swego Ducha, abyśmy szli i owoc przynosili. Wierzymy, że wspólnota Przemienienie jest owocem działania Ducha Świętego, który pobudza w sercach zwyczajnych ludzi chęć wspólnego oddawania czci Panu Bogu i głoszenia Jego imienia braciom i siostrom. Dnia 15 października 2003 r. w kościele Bożego Ciała w Elblągu kilka osób zgodziło się przyjąć wezwanie Pana i stworzyć wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Jednym z inicjatorów zawiązania tej wspólnoty był ksiądz Piotr Bryk, który nieprzerwanie nas  prowadzi..

Spotykaliśmy się by wielbić imię Pana, wypraszać łaski, wzrastać w wierze i przemieniać nasze życie. Pierwszym liderem wspólnoty została Hanna Milewska i pełniła tę funkcję przez 8 lat. Przez kolejne 4 lata liderką była Jadwiga Chyżyńska, a od jesieni 2015 roku jest nią ponownie Hania.

 Stałymi elementami życia naszej wspólnoty, prowadzącymi do naszej przemiany i wzrastania jako wspólnota katolicka i wspólnota charyzmatyczna od początku były:

•Cotygodniowe środowe spotkania modlitewne z rozważaniem Słowa Bożego

•Comiesięczna wspólnotowa Eucharystia

•Katechezy głoszone przez ks. Piotra lub osoby zaproszone

•Modlitwa wstawiennicza

•Wspólnotowe spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy

•Dni skupienia

•Wyjazdy na rekolekcje zarówno wspólne jak i indywidualne

•Uczestnictwo w spotkaniach charyzmatycznych takich jak: Święto Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji, Ostrołęckie Forum Charyzmatyczne, Kongres – Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w Częstochowie

•Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. 

Ale też :

•wyjazdy rekreacyjne

•zabawy sylwestrowe

 

Owocami naszej duchowej formacji i trwania we wspólnocie są dzieła ewangelizacyjne, jakie podejmowaliśmy: 

 

8 razy przeprowadziliśmy rekolekcje ewangelizacyjne REO: 

•w 2006 roku w kościele Bożego Ciała w Elblągu

•w 2008 roku w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu 

•w 2010 roku w parafii Trójcy Świętej w Elblągu. 

•w 2011 roku w parafii Błogosławionej Doroty w Elblągu. Owocem tych rekolekcji było powstanie wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Emanuel”. 

•W 2012 Pan Bóg posłał nas , by nieść Jego miłość i słowo poza granice naszego kraju-do Polaków zamieszkujących w Szwecji w miejscowości Malmo

•w 2013 w parafii katedralnej św. Mikołaja w Elblągu. 

•W 2014 w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu

•W 2015 w kościele Bożego Ciała w Elblągu

 

Posługujemy stale (w każdą środę) modlitwą wstawienniczą.

 

Od kilku lat posługujemy w różnych miastach podczas parafialnych rekolekcji oraz misji prowadzonych przez naszego opiekuna Ks. Piotra.

 

W 2012 roku – Roku Wiary, zainicjowaliśmy w Elblągu Wieczory Chwały. Do dzieła tego zaprosiliśmy wszystkie wspólnoty Kościoła. Obecnie te wieczory uwielbienia prowadzi wspólnota Pascha przy parafii Wszystkich Świętych w Elblągu.

 

W trzecim roku naszego istnienia tj w roku 2006 rozeznaliśmy charyzmat naszej wspólnoty po półrocznej modlitwie w tej intencji. Pan Bóg posłał nas do Domu Opieki Społecznej i więzienia. Zdecydowaliśmy się powiedzieć Panu Bogu „TAK” i głosić Jego Słowo w tych właśnie miejscach. W Domu Opieki zostaliśmy dość chłodno przyjęci przez jego mieszkańców, ale systematyczne, wspólne Eucharystie, przeprowadzane rekolekcje i spotkania zmieniły nasze relacje i obecnie spotykamy się tam z uśmiechem, radością  i miłymi słowami. W więzieniu spotykaliśmy się z kilkunastoma osobami. Dzieliliśmy się naszym życiem i doświadczeniem miłującego Boga. Ksiądz Piotr głosił krótkie katechezy. 

 

Owoce otwarcia i wychodzenia wspólnoty poza budynek naszego kościoła widzimy również w naszej grupie. Jest nas obecnie ponad 60  osób.

 

W 2014 roku w Diecezji Elbląskiej powstała Diecezjalna Szkoła Ewangelizatorów. Jednym z organizatorów i wykładowców szkoły był ksiądz Piotr Bryk. Wielu z nas zostało słuchaczami tej szkoły i ukończyło ją oraz zaangażowało się w dzieła Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji Diecezji Elbląskiej. Wielu z nas podjęło również wielomiesięczną modlitwę w intencji nowej ewangelizacji w naszej diecezji. Był to czas szczególny w Kościele, w tym również w Diecezji Elbląskiej – czas wyboru nowego Papieża jak również nowego Biskupa w naszej diecezji. Ojciec Święty Franciszek już na początku swego pontyfikatu przyjął zaproszenie Ojców synodalnych XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów do zredagowania adhortacji dotyczącej nowej ewangelizacji. 24 listopada 2013 podczas uroczystej mszy świętej kończącej Rok Wiary, ogłosił swoją pierwszą adhortację noszącą tytuł Evangelii gaudium. Nie pozostaliśmy obojętni na jej treści. Przejęło nas to wyzwanie apostolskie, gdyż stanowiło odpowiedź na towarzyszące nam od jakiegoś czasu oczekiwanie, które zawarte zostało nawet w ostatnich słowach z historii naszej wspólnoty spisanej na 10 rocznicę jej istnienia: „Nie wiemy, jakie dalsze plany wobec naszej wspólnoty Pan Bóg ma w swoim zamyśle , ale ufamy, że są one najlepsze z możliwych i stając przed Nim  z ogromną wdzięcznością, w pokorze i pełni wiary powtarzamy wciąż na nowo: ,,OTO JESTEM, POŚLIJ MNIE”.

 

I tak się stało. Na przełomie roku 2015 i 2016, w Roku Miłosierdzia, rozeznaliśmy, że nasza wspólnota chce głębiej zaangażować się w Nową Ewangelizację, wykorzystując charyzmaty i dary, które otrzymaliśmy w latach formacji jako Odnowa w Duchu Świętym oraz umiejętności uzyskane dzięki Szkole Nowej Ewangelizacji, kursom Pierwsze Słowo czy Kerygma. W związku z powołaniem przez Księdza Biskupa Jacka Jezierskiego Centrum Nowej Ewangelizacji, którego siedzibą jest kościół Bożego Ciała, zdecydowaliśmy się na odejście z Odnowy w Duchu Świętym i ustanowienie niezależnej, ewangelizacyjnej wspólnoty o tej samej nazwie ,,PREZMIENIENIE”. Zadeklarowaliśmy gotowość do służby w realizacji przedsięwzięć Centrum. Natomiast jako miejsca naszej stałej posługi wybraliśmy:

•Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak przy ul. Toruńskiej 17B w Elblągu, w którym od dłuższego czasu posługiwały już siostry z naszej wspólnoty, 

•Szpital Miejskim przy ul. Komeńskiego 35 w Elblągu

•Areszt Śledczy w Elblągu przy ul. 12 Lutego 4A

•Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” przy ul. Toruńskiej 17 w Elblągu, gdzie jesteśmy już nieprzerwanie od 11 lat.

Do tych miejsc w sposób szczególny i systematyczny zapragnęliśmy nieść miłość, nasz czas, zaangażowanie i głosić Jezusa od którego to wszystko otrzymaliśmy.

Po czasie modlitwy w tej intencji i osobistego pytania Pana Jezusa dokąd chce nas posłać, każdy indywidualnie wybrał służbę w jednym z tych 4 miejsc.

 

Naszą nową misję zainaugurowaliśmy w Święta Bożego Narodzenia 2016 roku.

 

Wierząc w słowa Pana, że „moc w słabości się doskonali” – poszliśmy!

 

 

HISTORIA PRZYGOTOWANA NA 10-LECIE WSPÓLNOTY:

Nasz Pan Jezus Chrystus dał nam swego Ducha, abyśmy szli i owoc przynosili. Wspólnota Przemienienie jest owocem działania Ducha Świętego, który pobudza w sercach zwyczajnych ludzi -chęć wspólnego oddawania czci Panu Bogu i głoszenia Jego imienia braciom i siostrom. Właśnie w tym miejscu, w kościele Bożego Ciała w Elblągu 10 lat temu kilka osób zgodziło się przyjąć wezwanie Pana i stworzyć wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Jednym z inicjatorów zawiązania tej wspólnoty był ksiądz Piotr Bryk i nikt pewnie wówczas nie przypuszczał, że jest to jedna z wielkich łask, jaką dobry Bóg obdarzył naszą wspólnotę, łaska prowadzenia wspólnoty nieprzerwanie przez tyle lat przez tego samego kapłana. Pierwsze spotkanie odbyło się tu dnia 15. 10. 2003 r. Jako dzień regularnych, cotygodniowych spotkań ta niewielka trzódka wybrała środy, a że cnota wytrwałości stała się kolejną łaską tej wspólnoty – takich środowych spotkań odbyło się już ponad 400.

Spotykaliśmy się by wielbić imię Pana, wypraszać łaski, wzrastać w wierze i przemieniać nasze życie. Dzień 28 marca 2004 jest bardzo ważną datą w historii naszej wspólnoty. Był to pierwszy wspólnotowy dzień skupienia. Owocem modlitewnego przygotowania oraz Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu i katechezy „Lider we wspólnocie”, był wybór naszego pierwszego lidera, którym na najbliższe 8 lat została Hania Milewska.

W maju uczestniczyliśmy w Nowennie do Ducha Świętego przed świętem Pięćdziesiątnicy. Nowenna odprawiana była w parafii Wszystkich Świętych, a uczestniczenie w tej modlitwie oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego stało się również na wiele lat ważnym elementem rozwoju duchowego naszej wspólnoty. Wigilię przed dniem zesłania Ducha Świętego spędziliśmy na czuwaniu w Częstochowie w jedności ze wspólnotami z całej Polski. Te jasnogórskie czuwania również stały się dla nas stałym świętem, z którego czerpiemy moc Ducha Świętego – świętem jedności i radości.

I wreszcie w czerwcu 2004 roku wybraliśmy imię dla naszej wspólnoty – PRZEMIENIENIE, żeby już nikt nie miał wątpliwości, że chcemy trwać pod wspólną nazwą. Mając jedno imię, wiedzieliśmy już, że do siebie należymy, że się nie pogubimy.  

Po przerwie wakacyjnej w tym pierwszym roku istnienia spotkaliśmy się już na początku września i tak jest do dziś – spieszymy się by być razem i słuchać jakie dzieła do wykonania ma dla nas Pan.

„Nadszedł czas, kiedy oprócz środowych spotkań modlitewnych zapragnęliśmy czegoś więcej. Czegoś, co pozwoli nam głębiej zajrzeć w swoje serca i podzielić się tym wszystkim z innymi. Od października spotykamy się w grupach dzielenia. Grupy dają nam możliwość lepszego poznania siebie nawzajem. Uczą otwartości na Boga i człowieka. Mamy nadzieję, że wspólne spotkania zaowocują miłością, zaufaniem i zrozumieniem. Powierzamy ten czas Panu Bogu. Niech Jego Duch przemienia nasze serca. Amen”. I tak doczekaliśmy się naszej pierwszej rocznicy. 

 

Stałymi elementami życia naszej wspólnoty, prowadzącymi do naszej przemiany i wzrastania jako wspólnota katolicka i wspólnota charyzmatyczna są:

•Cotygodniowe środowe spotkania modlitewne z rozważaniem Słowa Bożego

•Comiesięczna wspólnotowa Eucharystia

•Katechezy głoszone przez ks. Piotra lub osoby zaproszone

•Modlitwa wstawiennicza

•Wspólnotowe spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy

•Raz w roku dzień skupienia

•Wyjazdy na rekolekcje zarówno wspólne jak i indywidualne

•Uczestnictwo w ogólnopolskich spotkaniach charyzmatycznych takich jak Ostrołęckie Forum Charyzmatyczne, Kongres – Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze w Częstochowie

•Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego i czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. 

•Święto Jedności Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym naszej diecezji 

Ale też :

•wyjazdy rekreacyjne ( Szymonowo, Mikoszewo, Kończewice, Glotowo) ,zabawy sylwestrowe

 

Owocami naszej duchowej formacji i trwania we wspólnocie są dzieła ewangelizacyjne, jakie podejmujemy: 

 

Dzieło I:

Dziękujemy Bogu i wysławiamy Go, bo już 5 razy wspólnota Przemienienie przeprowadziła rekolekcje ewangelizacyjne REO.

•Pierwsze w roku 2006, a więc 3 lata po powstaniu wspólnoty. Miejscem pierwszego REO był kościół Bożego Ciała. 

•Drugie rekolekcje REO przeprowadziliśmy w 2008 roku w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu 

•Trzecie REO miało miejsce w parafii św. Trójcy w Elblągu. 

•Po raz czwarty poprowadziliśmy rekolekcje ewangelizacyjne w 2011 roku w parafii Błogosławionej Doroty w Elblągu. Owocem było powstanie w tamtej dość młodej parafii wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Emanuel. 

•Kolejny raz Pan Bóg posłał nas , by nieść Jego miłość i słowo poza granice naszego kraju-do Polaków zamieszkujących w Szwecji w miejscowości Malme

•Jutro rozpoczynamy kolejne rekolekcje ewangelizacyjne – tym razem w parafii katedralnej św. Mikołaja w Elblągu. Prosimy przy tej okazji wszystkich naszych szanownych gości o modlitwę w intencji tych rekolekcji.

 

Dzieło II:

W trzecim roku naszej posługi tj w roku 2006 rozeznaliśmy charyzmat naszej wspólnoty po półrocznej modlitwie w tej intencji. Pan Bóg posłał nas do Domu Opieki Społecznej i więzienia. „Zdecydowaliśmy się powiedzieć Panu Bogu „TAK” i głosić Jego Słowo w tych właśnie miejscach. W Domu Opieki zostaliśmy przyjęci przez pensjonariuszy dość chłodno, ale systematyczne, wspólne Eucharystie zmieniły nasze relacje i obecnie spotykamy się tam z uśmiechem, radością  i miłymi słowami. W wiezieniu spotykamy się z kilkunastoma osobami. Dzielimy się naszym życiem, doświadczeniem miłującego Boga, śpiewamy, Ks Piotr głosi krótkie katechezy. Wierzymy, ze Jezus będzie prowadził nas wg swojego planu. Bardzo cieszymy się ze jesteśmy potrzebni. Doświadczyliśmy tego, iż służba daje człowiekowi radość. I tak chcemy trzymać! Liczymy, że w dzieło to zaangażuje się nas coraz więcej.” 

Naszą posługę w Domu Opieki Społecznej w Elblągu kontynuujemy do chwili obecnej. Polega ona na współuczestnictwie w cotygodniowej niedzielnej Eucharystii jak również w Eucharystii w dni świąteczne oraz I piątki miesiąca.

 

Dzieło III:

Nasza wspólnota posługuje stale (w każdą środę) modlitwą wstawienniczą.

 

Dzieło IV:

Od kilku lat posługujemy w różnych miastach podczas parafialnych rekolekcji oraz misji prowadzonych przez naszego opiekuna Ks. Piotra

 

Dzieło V:

Kiedy w październiku ubiegłego roku Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary, odpowiedzią naszej wspólnoty było zorganizowanie w Elblągu Wieczorów Chwały. Do dzieła tego zaprosiliśmy wszystkie różnorodne  wspólnoty kościoła  i zapraszamy każdego- w każdą pierwszą sobotę miesiąca do kościoła Matki Bożej Królowej Polski – by jednoczyć się i uwielbiać Pana.

 

Owoce otwarcia i wychodzenia wspólnoty poza budynek naszego kościoła widzimy przede wszystkim w naszej wspólnocie. Jest nas obecnie ponad 40  osób, mimo że nasz Duszpasterz posyła „kategorycznie” ;)) niektórych z nas do pracy w parafiach, w których mieszkamy.

Nie brakuje zatem rąk do pracy (zdjęcia ze spotkania opłatkowego w styczniu 2009 – tu już na zdjęciach widać tłum). Obecnie od września 2011 r. liderem wspólnoty jest Jadwiga Chyżyńska. Opiekunem duchowym nadal- ku naszej radości- ksiądz Piotr Bryk. W skład grupy rozeznającej wchodzą ks. Piotr Bryk, Jadwiga Chyżyńska, Hanna Milewska, Katarzyna Konkel, Anna Olewniczak

W ciągu tych 10 lat naszego istnienia wspólnotowego Pan Bóg powołał do siebie  3 osoby spośród nas – Basię, Jankę i Polę. Ufamy, że dziś -wspólnie z nami, pełne ogromnej radości i przepełnione obecnością Boga, którego tu, razem z nami poznawały i uczyły się kochać , świętują i wypraszają dla nas potrzebne łaski.

Nie wiemy, jakie dalsze plany wobec naszej wspólnoty Pan Bóg ma w swoim zamyśle , ale ufamy, że są one najlepsze z możliwych i stając przed Nim  z ogromną wdzięcznością, w pokorze i pełni wiary powtarzamy wciąż na nowo- ,,OTO JESTEM, POŚLIJ MNIE”